กิจกรรม : การจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน





รายละเอียด :
    

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ได้จัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564    อ่าน 261 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**