กิจกรรม : กิจกรรมต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล
รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน จัดกิจกรรมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) โดยการนำป้ายสัญลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ จุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2563    อ่าน 308 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**