ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
18 มี.ค. 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน เรื่อง ผลการลดพลังงานไ(ฟฟ้า) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ก.ย. 2564
3 การประชาสัมพันธ์สินค้าของผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
24 ก.ย. 2564
4 มาตราการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
19 ส.ค. 2564
5 สรุปแบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
2
23 พ.ค. 2564
6 การคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลักการ 3 RS ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 พ.ค. 2564
7 แบบฟอร์มขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
15 มี.ค. 2564
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
15 ก.พ. 2564
9 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
2
05 ก.พ. 2564
10 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2565 ประจำปี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2