ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
01 พ.ย. 2564
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.92-002 บ้านพรุขวาง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
09 ก.ย. 2564
3 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
02 ก.ย. 2564
4 ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 ก.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 บ้านบางหมด - หมู่ที่ 4 บ้านพรุขวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
31 ส.ค. 2564
6 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นใช้ในราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
23 ส.ค. 2564
7 ประกาศราคากลางงานขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 บ้านบางหมด - หมู่ที่ 4 บ้านพรุขวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
23 ส.ค. 2564
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย64 - มิ.ย.64) ดาวน์โหลดเอกสาร
128
01 ก.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทาง นศ.ถ. 92-004 สายบ้านเกาะทวด ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
14 มิ.ย. 2564
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นศ.ถ.92-004 สายบ้านเกาะทวด หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
04 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38