ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
08 ม.ค. 2563
102 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
07 ม.ค. 2563
103 ประชาสัมพันธ์ลดเผาในที่โล่งเพื่อลดปริมาณก ฝุ่นละออกงPM 2.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
04 ม.ค. 2563
104 แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 3 งบประมาณประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
30 ธ.ค. 2562
105 รายงานการประชุมสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2562 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
24 ธ.ค. 2562
106 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคชธรรมราช หมู่่ที่ 6 ถึงเขตตำบลเขาพระบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
336
23 ธ.ค. 2562
107 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคชธรรมราช ม.6 ถึงเขตตำบลเขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
257
18 ธ.ค. 2562
108 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคชธรรมราช ม.6 ถึงเขตตำบลเขาพระบาท) ดาวน์โหลดเอกสาร
273
17 ธ.ค. 2562
109 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
09 ธ.ค. 2562
110 แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 2 งบประมาณประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
02 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39