ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
128
28 พ.ย. 2562
112 รายงานการประชุมสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2562 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
31 ต.ค. 2562
113 รู้เท่าทันยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
130
17 ต.ค. 2562
114 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร ดาวน์โหลดเอกสาร
121
13 ต.ค. 2562
115 สรุปความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
208
07 ต.ค. 2562
116 สรุปผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
220
07 ต.ค. 2562
117 ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
03 ต.ค. 2562
118 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
02 ต.ค. 2562
119 แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 1 งบประมาณประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
02 ต.ค. 2562
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
324
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39