ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 รายงานการประชุมสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2562 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
24 ก.ค. 2562
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
221
22 ก.ค. 2562
133 ความรู้เกี่ยวกับบำเน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
218
18 ก.ค. 2562
134 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
12 ก.ค. 2562
135 เชิญชวนขอให้เสนอราคาจ้างออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
214
05 ก.ค. 2562
136 ความพึงพอใจและแรงจูงใจในที่ทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
213
01 ก.ค. 2562
137 งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
28 มิ.ย. 2562
138 งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
28 มิ.ย. 2562
139 งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
28 มิ.ย. 2562
140 งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน มกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
28 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39