ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
28 มิ.ย. 2562
142 สถิติการให้บริการประชาชนในรอบ 4 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
238
28 มิ.ย. 2562
143 งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
28 มิ.ย. 2562
144 งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
28 มิ.ย. 2562
145 งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
28 มิ.ย. 2562
146 การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ปี 2561 (การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์) ดาวน์โหลดเอกสาร
238
28 มิ.ย. 2562
147 ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
221
28 มิ.ย. 2562
148 สรุปผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
228
25 มิ.ย. 2562
149 สรุปความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
227
25 มิ.ย. 2562
150 รายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2562 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
18 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39