ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสระแก้ว ตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
225
18 เม.ย. 2562
152 ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านคลองช้าง ตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
234
18 เม.ย. 2562
153 ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์์ใหม่ ตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
234
18 เม.ย. 2562
154 ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านพรุขวาง ตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
221
18 เม.ย. 2562
155 รายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2562 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
11 เม.ย. 2562
156 ประชาสัมพันธ์ แผ่นผับองค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
207
15 มี.ค. 2562
157 แจ้งประชาสัมพันธ์การออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
27 ธ.ค. 2561
158 แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
03 ธ.ค. 2561
159 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
249
21 พ.ย. 2561
160 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
09 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39