ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
01 ต.ค. 2561
162 สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
01 ต.ค. 2561
163 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านคลองช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
279
28 ก.ย. 2561
164 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเกาะทวด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
276
28 ก.ย. 2561
165 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ม.4-7) ดาวน์โหลดเอกสาร
224
28 ก.ย. 2561
166 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านคลองช้าง ม.๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
225
28 ก.ย. 2561
167 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านคลองช้าง ม.๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
224
28 ก.ย. 2561
168 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสิทธิ์ ชินศรี - สี่แยกพรุขวาง หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
236
27 ก.ย. 2561
169 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนถนนลาดยางแบบ Para Asphaltic Concrete หมู่ที่ 4,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
27 ก.ย. 2561
170 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
06 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39