ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ - ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
237
04 ก.ย. 2561
172 รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
226
10 ส.ค. 2561
173 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
09 ส.ค. 2561
174 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
07 ส.ค. 2561
175 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านบางหมด หมู่ที่ ๓ - บ้านคชธรรมราช หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
230
12 ก.ค. 2561
176 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
09 ก.ค. 2561
177 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
07 มิ.ย. 2561
178 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
09 พ.ค. 2561
179 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
07 พ.ค. 2561
180 ประกาศเปิดเผยราคากลางขุดลอกคูส่งน้ำ จำนวน ๒ สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
239
25 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39