ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นศ.ถ.92-004 สายบ้านเกาะทวด หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
04 มิ.ย. 2564
12 ประชาสัมพันธ์ การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education ดาวน์โหลดเอกสาร
191
21 เม.ย. 2564
13 ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
187
06 เม.ย. 2564
14 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
05 เม.ย. 2564
15 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
166
05 เม.ย. 2564
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
172
31 มี.ค. 2564
17 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
03 มี.ค. 2564
18 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
04 ก.พ. 2564
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านหมด ดาวน์โหลดเอกสาร
193
22 ม.ค. 2564
20 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
22 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39