ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 การรณรงค์การใช้จักรยานลดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
228
02 ม.ค. 2561
192 ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
13 พ.ย. 2560
193 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
06 พ.ย. 2560
194 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 1-11 จำนวน 11 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
249
03 พ.ย. 2560
195 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
30 ต.ค. 2560
196 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
18 ต.ค. 2560
197 รายงานการติดตามและประเมินผลแนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(รอบการดำเนินงานเดือนเมษายน -เดือนกันยายน 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
239
18 ต.ค. 2560
198 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
06 ต.ค. 2560
199 สรุปผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
223
03 ต.ค. 2560
200 ประกาศผลงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทจริต ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
03 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39