ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.ท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
232
03 ม.ค. 2560
242 ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
277
22 ธ.ค. 2559
243 การติดตามประเมินลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
31 ต.ค. 2559
244 ประกาศการใช้แผนการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
31 ต.ค. 2559
245 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
07 ต.ค. 2559
246 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเพลิงสำหรับรถส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
287
01 ต.ค. 2559
247 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
09 ก.ย. 2559
248 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
09 ส.ค. 2559
249 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
07 ก.ค. 2559
250 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
07 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39