ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
06 พ.ค. 2559
252 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
08 เม.ย. 2559
253 ผลการรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเดือดร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
257
04 เม.ย. 2559
254 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรั้วกำแพง อบต.ท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
237
30 มี.ค. 2559
255 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
08 มี.ค. 2559
256 การรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเดือดร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
248
01 มี.ค. 2559
257 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณโรงผลิตน้ำดื่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
238
24 ก.พ. 2559
258 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
08 ก.พ. 2559
259 กำหนดวันเวลาในการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 )และแผนชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
300
18 ม.ค. 2559
260 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
08 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39