ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
18 ธ.ค. 2558
262 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
08 ธ.ค. 2558
263 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
02 ธ.ค. 2558
264 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
09 พ.ย. 2558
265 แจ้งรายชื่อผู้ที่ยังไม่ชำระภาษีประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
10 ก.ย. 2558
266 ประกาศคู่มือประชาชน อบต.ท่าขนาน ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
550
21 ก.ค. 2558
267 คู่มือประชาชน อบต.ท่าขนาน ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
370
21 ก.ค. 2558
268 ขอเชิญร่วมงานวันผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
346
07 เม.ย. 2558
269 ประกาศ การกำหนดราคากลางงานปรับปรุงถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
434
25 ก.พ. 2558
270 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
09 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39