ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2.jpg ดาวน์โหลดเอกสาร
331
26 ส.ค. 2556
282 ผลประเมินพึงพอใจกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ท่าขนานปี ๒๕๕๕
591
18 มิ.ย. 2556
283 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556.jpg ดาวน์โหลดเอกสาร
319
11 มิ.ย. 2556
284 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1.jpg ดาวน์โหลดเอกสาร
319
10 มิ.ย. 2556
285 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ท่าขนาน ไตรมาศ ๒
577
01 เม.ย. 2556
286 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
505
04 มี.ค. 2556
287 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2556 และสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
18 ก.พ. 2556
288 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน.jpg ดาวน์โหลดเอกสาร
329
07 ก.พ. 2556
289 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
739
31 ม.ค. 2556
290 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
680
03 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39