ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
30 ต.ค. 2563
32 แผนงานการดำเนินงานเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก ดาวน์โหลดเอกสาร
125
19 ต.ค. 2563
33 รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซกระจก ดาวน์โหลดเอกสาร
131
16 ต.ค. 2563
34 สรุปผลความึพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
15 ต.ค. 2563
35 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
07 ต.ค. 2563
36 ประกาศเกณฑ์การใช้และสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
05 ต.ค. 2563
37 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
30 ก.ย. 2563
38 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนานเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
220
30 ก.ย. 2563
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนานเรื่อง การรับขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
216
30 ก.ย. 2563
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนานเรื่อง การรับขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
215
30 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39