ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 บัญชีมอบอำนาจปลัดปฏฺบัติราชการแทนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
01 ก.ย. 2563
52 ประกาศสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน พ้นจากตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
211
28 ส.ค. 2563
53 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น) ดาวน์โหลดเอกสาร
222
11 ส.ค. 2563
54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (ตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น) ดาวน์โหลดเอกสาร
218
10 ส.ค. 2563
55 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
06 ส.ค. 2563
56 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
06 ส.ค. 2563
57 พลเมืองดีชาวท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
208
04 ส.ค. 2563
58 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
09 ก.ค. 2563
59 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
09 ก.ค. 2563
60 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
02 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39