ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบางแก้ว หมู่ที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
10 ก.ย. 2564
2 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางแก้ว หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
10 ก.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทาง นศ.ถ. 92-004 สายบ้านเกาะทวด ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
289
14 มิ.ย. 2564
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นศ.ถ.92-004 สายบ้านเกาะทวด หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
04 มิ.ย. 2564
5 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
30 มี.ค. 2564
6 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
12 ก.พ. 2564
7 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
30 ม.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านหมด ดาวน์โหลดเอกสาร
325
22 ม.ค. 2564
9 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านหมด ดาวน์โหลดเอกสาร
214
11 ม.ค. 2564
10 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
04 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19